СЕКЦИЈЕ И КОМИСИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Секције и активности у школској 2023/2024. години

- Креативна радионица, задужен васпитач Елени Миленовић;

- Новинарска ( лист "Домац" ), литерарна и рецитаторска, задужен васпитач Братислав Бежанић;

- Ликовна и шаховска,, задужен васпитач Тања Гавриловић;

- Етно секција (певање) и фолклор, задужен васпитач Драгана Андрић;

- Популарна музика, задужен васпитач Јасмина Оцокољић;

- Стони тенис, задужен васпитач Олгица Крстовић;   

- Одбојка, задужен васпитач Александра Ковачевић;

-  Денс и Ђачки парламент, задужен васпитач Дијана Крсмановић;

- Кошарка и Фудбал, задужен васпитач Александар Аџемовић;

- Драмска, задужен васпитач Надежда Мајсторовић (Милица Ћосић);

 

КОМИСИЈЕ У ДОМУ

1. Комисија за естетику и хигијену:

- Надежда Мајсторовић (Милица Ћосић), председник

-Јелена Васојевић, заменик 

2. Комисија за дисциплинску и материјалну одговорност:

 -Бисерка Неговановић, председник

- Олгица Крстовић, заменик

-Групни или дежурни васпитач

-правник

ТИМОВИ У ДОМУ

1. Тим за културно забавни живот у Дому и сарадњу са институцијама

-Ивана Вукајловић

-Братислав Бежанић, председник

-Јасмина Оцокољић, заменик

-Тања Гавриловић

-Александар Аџемовић

-Драгана Ћусловић

-Биљана Јаковљевић

-Дијана Крсмановић

-Надежда Мајсторовић (Милица Ћосић)

-Јелена Васовић

2. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

-Ивана Вукајловић

-Биљана Јаковљевић, председник

-Драгана Ћусловић, заменик

-Бисерка Неговановић

-Јасмина Оцокољић

-Олгица Крстовић

-Роса Јелесијевић

-Представник ученичког парламента

-Предстваник родитеља

-Александар Мишовић

3. Тим за самовредновање

-Ивана Вукајловић

-Биљана Јаковљевић, председник

-Бисерка Неговановић, заменик

-Братислав Бежанић

-Надежда Мајсторовић

-Драгана Ћусловић

4. Тим за професионални развој

-Ивана Вукајловић

-Драгана Андрић, председник

-Олгица Крстовић, заменик

-Биљана Јаковљевић

-Дијана Крсмановић

-Драгана Ћусловић

5. Тим за вредновање квалитета и развој установе

-Ивана Вукајловић

- Данка Николић, председник

-Биљана Јаковљевић, заменик

-Драгана Ћусловић

-Роса Јелесијевић

-Јован Милић

-Александар Мишовић

-Јасмина Радуловић

-Гордана Крљанац

6. Тим за инклузивно образовање и васпитање

-Ивана Вукајловић

-Дијана Крсмановић, председник

-Надежда Мајсторовић, заменик

-Јелена Васовић

-Биљана Јаковљевић

-Драгана Ћусловић

7. Тим за екологију

-Ивана Вукајловић

- Драгана Андрић, председник

-Јасмина Оцокољић, заменик

- Јелена Васовић

-Драган Ћусловић

-Биљана Јаковљевић