СМЕШТАЈ У ДОМУ

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

Breadcrumbs

Дом на локацији Учитељска број 8 располаже смештајним капацитетом са 86 лежаја распоређених у 24 собе. Собе се налазе у једној згради (Пр+Сп+По) собе имају од 2-5 лежајева. Укупан смештајни капацитет је 79 лежајева.
На локацији Цара Душана бб Дом располаже са 126 лежаја распоређених на 3 спрата у 42 собе (по 14 на сваком спрату), као и 4 собе у приземљу.
Собе су апартманског типа са купатилима. Број лежајева по собама се креће од 2-6.
Објекти су покривени видео надзором и обезбеђени алармним системом као и непрекидним дежурством лиценцираних радника ФТО и запослених (дежурни васпитач), што чини боравак и корисника услуга и запослених безбеднијим и сигурнијим.