Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

У Врњачкој Бањи је у периоду од 14. до 17. марта 2024. године одржана традиционална акредитована   конференција  ,,Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије’’  у организацији Института за економију и право из Београда. 

Конференција је била намењена директорима, секретарима, васпитачима и стручним сарадницима у установама ученичког и студентског стандарда. Овакве конференције одржавају се два пута годишње и значајно доприносе осавремењивању васпитног рада у домовима Србије, а директорка Ивана Вукајловић је била и члан организационог одбора.

Нашу установу на Конференцији су представљали:  Ивана Вукајловић -   директор ДУСШ Чачак, Драгана Ћусловић -  координатор васпитне службе , Милица Каранац стручни сарадник-психолог и васпитачи Јасмина Оцокољић и Олгица Крстовић. 

Први дан био је резервисан за тематски део, односно рад у пленуму, на коме су предавачи били : Јелена Миња и др Миља Кривокућа представници Министарства просвете, Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције, затим Елеонора Влаховић као представник Завода за унапређење образовања и васпитања са темом: „Концепт исхода у васпитном раду васпитача у дому ученика.’’ Веома занимљиво предавање на тему: ,,Мотивација као пут успеха-мотивационе стратегије васпитача’’  реализивала је Изабела Рашковић, стручни сарадник – психолог  из Сомбора. Директорка  Ивана Вукајловић је учествовала у пленарном делу конференције, на ,,округлом столу’’, чија је тема била: ,,Сарадња установа ученичког и студентског стандарда са Центром за социјални рад.’’

Други дан био је искоришћен за рад по секцијама на којима су васпитачи презентовали своја искуства из  праксе у домовима из којих долазе, из следећих области : Адаптација  и учење, Животне вештине и Живот у заједници.

Наш Дом се представио са две теме и то: ,,Инклузија у васпитном процесу’’ коју су припремили и презентовали директор Дома ученика Ивана Вукајловић и стручни сарадник – психолог Милица Каранац  и темом: „Мотивација ученика за учешће у слободним активностима у дому’’  коју су  презентовали васпитачи  Јасмина Оцокољић и Олгица Крстовић. Представљен је и постер ,,Дигитално насиље’’ за чију израду су били задужени координатор васпитне службе Драгана Ћусловић и васпитач  Милица Ћосић.  Учесницима је уручено и неколико промотивних флајера.

Тема ,,Мотивација ученика за учешће у слободним активностима у дому'' је реализована кроз power point презентацију где се уз моноштво слика и пропратних  образложења предтстаљене слободне активности које се реализују у дому кроз рад тимова и секција.  Уз то су приказани и резултати анкете о мотивацији ученика за учешће у слободним активностима у дому, са анализом истих. Размењена су искуства са васпитачима из других домова на тему како мотивисати ученике за учешће у слободним активностима,  јер је примећено да све мањи број ученика узима учешће у слободним активностима које им нуди дом.

Што се тиче теме ,,Инклузија у васпитном процесу'' циљ нам је био да представимо значај развоја инклузивне културе у установи као што је дом, као и значај свих осталих предности које дом нуди када је инклузија у питању, почев од вршњачке подршке, подршке запослених, од  тога да  сви ученици имају исте услове за живот и рад у дому  без обзира на њихове развојне потенцијале и специфичности. Истакли смо значај активности које дом у оквиру својих капацитета  пружа, сарадњу са локалном заједницом и сл. Такође, кроз пример смо представили инклузију из нашег угла, водећи се примером са којим смо се сусрели у пракси где смо представили све кораке које смо предузели у односу на потешкоће које ученик има, као и резултате предузетих мера и значај развијања јаких страна и потенцијала код ученика. 

Сва три наша рада ће бити представљена у ,,Зборнику радова''  у којем су представљени примери добре праксе у васпитном раду у домовима ученика из целе Србије, на шта смо посебно поносни.