МЕНАЏМЕНТ (ЗАПОСЛЕНИ)

МЕНАЏМЕНТ (ЗАПОСЛЕНИ)

Breadcrumbs

Директор установе: Ивана Вукајловић

На реализацији послова и задатака Дома ангажован је 61 извршилац, који су према природи радног места распоређени у 7 служби:

  1. Васпитна служба
  2. Служба за правно, кадровске и административне послове
  3. Служба за финансијске и рачуноводствене послове
  4. Служба за јавне набавке и опште техничке послове
  5. Служба квалитета и остале послове подршке
  6. Служба исхране
  7. Служба Физичке заштите