Дом ученика средњих школа - Чачак

О ДОМУ УЧЕНИКА

Поред васпитно-образовног рада обезбеђујемо: смештај, исхрану, културни, забавни и спортски живот ученика ...

МЕНАЏМЕНТ

На пословима у Дому ангажован је 61 извршилац, који су распоређени у 7 служби ...

Дом ученика је васпитно-образовна установа која обезбеђује поред васпитно-образовног рада, смештај, исхрану, културни, забавни и спортски живот ученика који похађају средње школе у Чачку а живе ван свог сталног места боравка.