КОНКУРС

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1.
Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број
36/19) и Решења број: 451-02-268/2024-05, од 26. априла 2024. године,
Mинистарство просвете расписује

К О Н К У Р С
                                  ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025 ГОДИНУ У                                            ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧАЧАК У ЧАЧКУ

БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА   –   205

ПРВИ УПИСНИ РОК  –  од 1. до 12. јула 2024. године

ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА  –  од 26. до 28. августа 2024. године

ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године

 

КОНКУРС за пријем ученика у Дом за школску 2024/2025. годину.

ПРИЈАВА за упис ученика у Дом за школску 2024/2025. годину.