Рационалност и економичност - обновљиви извор енергије

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Учешћем у Јавном позиву за подношење предлога пројеката код Министарства просвете, програмом расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете за 2023. годину наш дом је добио средства за изградњу фотонапонске електране на крову новог дома чиме ћемо знатно смањити потрошњу електричне енергије, а у неком наредном периоду бити и у могућности да сами производимо исту.