Нови сјај старога дома

ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Учешћем у Јавном позиву за подношење предлога пројеката код Министарства просвете, програмом расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете за 2023. годину наш дом је добио средства за “Текуће поправке и одржавање- замена подова, молерски радови у згради старог дома, замена дотрајалих врата, санација подне керамике у кабинама и мокром чвору старог дома”.

Јавна набавка, а касније и сви предвиђени радови изведени су током летњег распуста.

Све домце како старе тако и нове сачекао je и више него прелепо опремљен и модеран простор у ком ће боравити, учити и дружити се.