ВАСПИТНИ РАД

Breadcrumbs

Секције и активности у школској 2022/2023. години

- Креативна радионица, рецитаторска - Бисерка Неговановић

Новинарска ( лист "Домац" ), задужен васпитач Братислав Бежанић

- Ликовна, задужен васпитач Тања Гавриловић

- Етно секција и фолклор, задужен васпитач Драгана Андрић

- Плесна секција и драмска, задужен васпитач Јасмина Оцокољић

- Популарна музика, стони тенис и информатичка, задужен васпитач Драгана Ћусловић

- Одбојка М/Ж, стрељаштво, задужен васпитач Олгица Крстовић

- Кошарка М/Жшах, задужен васпитач Александар Аџемовић

- Фудбал М/Ж, задужен васпитач Матија Илић


КОМИСИЈЕ

Комисија за културно-забавни живот
Комисија за хигијену и естетику