Вести

План мера за спречавање појаве и ширења епидемије

Дом ученика средњих школа Чачак
Учитељска бр.8
Чачак

На основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник Републике Србије”, број 94/20) директор Дома ученика средњих школа Чачк у Чачку дана 13.07.2020. године, доноси: