ИСХРАНА У ДОМУ (недељни мени)

У Дому се поклања пуна пажња квалитету исхране ученика. 
Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика и студената у установама ученичког и студентског стандарда.  
Извршена је комплетна реконструкција кухиње и трпезарије.

Са Заводом за заштиту здравља је склопљени су Уговори о перманентној контроли хране и намирница које се користе у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенског стања у кухињи.