Ценовник за смештај и исхрану у дому

Ценовник за стари и нови дом

Обавештавамо вас да  је од 01.јануара, 2023. године текући рачун наше Установе промењен и гласи 840-31392845-57 а инструкција за уплате ученика са обавезним позивом на број дата вам је на примеру уплатнице ниже.