МЕНАЏМЕНТ (запослени)

На реализацији послова и задатака Дома ангажовано је 24 радника и то:


Директор: Зоран Лекић
Секретар: Роса Јелесијевић

Финансијска Служба

Брковић Сузана - Шеф
Наташа Јелић - Благајник
Драгомир Томашевић - Економ

Васпитна Служба

Бисерка Неговановић - Шеф
Јасмина Оцокољић - Васпитач
Олгица Крстовић - Васпитач
Братислав Бежанић - Васпитач
Александар Аџемовић - Васпитач
Драгана Андрић - Васпитач
Драгана Ћусловић - Васпитач
Биљана Јаковљевић - Васпитач

Санитарни сарадник

Маринковић Јасмина

Комерцијалиста

Јована Маринковић

Кухињско Особље

Нада Ристановић - Шеф
Невенка Полуга - Кувар
Жанка Кукић - Кувар
Љиљана Дивић - Помоћни радник у кухињи
Бела Павловић - Помоћни радник у кухињи

Служба Обезбеђења

Милан Васовић - Шеф
Горан Томљановић - Референт за безбедност и ппз.
Андрија Миликић - Чувар
Рацо Плавшић - Чувар

Домар

Маринко Јездимировић

Помоћни Радници

Биљана Гостиљац - Спремачица
Лела Раичић - Спремачица
Гордана Каравидић - Спремачица
Ирена Станојчић - Радник у вешерају