ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке 2020.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.1/2020 - Електрична енергија ЈН мале вредности 19.02.2020. 
до 10.00 часова
10.02.2020.ЈНМВ Р-1.3.1/2020 - Радови на текућем одржавању поткровља Управне зграде ЈН мале вредности 09.03.2020.
до 10.00 часова
 27.02.2020.


ЈНМВ У-1.2.1/2020 - Набавка услуга јавног здравља ЈН мале вредности 10.03.2020
до 10.00 часова
 02.03.2020  
ЈНМВ Р-1.3.4/2020 - Молерски радови у згради старог Дома ЈН мале вредности 24.06.2020
до 10.00 часова
 14.06.2020   
ЈН Д-1.1.3/2020 Намирнице за припремање хране за ученике Oтворени поступак 30.07.2020.  30.06.2020.  

ЈНМВ 1.1.2/2020 Материјал и средства за одржавање хигијене
 ЈН мале вредности  27.07.2020.
до 10.00 часова
 16.07.2020.           

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.10/2019 - Опрема за Кухињско-трпезаријски блок ЈН мале вредности 21.06.2019.
до 12.00 часова
13.06.2019.
ЈНМВ Д-1.1.2/2019 - Материјал и средства за одржавање
хигијене
ЈН мале вредности 19.06.2019.
до 11.00 часова
11.06.2019.
ЈНМВ Д-1.1.3/2019 - Намирнице за припремање хране Отворени поступак 25.04.2019.
до 10,00 часова
26.03.2019. ЈНМВ У-1.2.1/2019 - Услуге јавног здравства  ЈН мале вредности  08.03.2019.
до 11,00 часова
 28.02.2019.


 ЈНМВ Д-1.1.1/2019 - Електрична енергија   ЈН мале вредности   06.03.2019.
до 12,00 часова
  26.02.2019
 
       
         

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

Назив ЈН Врста поступка Рок за
достављање понуда
Објављено
на порталу ЈН
Документација
ЈНМВ Д-1.1.3/2018 -
Намирнице за припремање хране
ЈН мале вредности 04.05.2018.
до 09,00 часова
11.06.2018.ЈН Р - 1.3.1/2018 -
Партерно уређење парцеле новог Дома ученика II Фаза
Отворени поступак 09.07.2018.  до 12,00 часова 08.06.2018.
 ЈНМВ Р - Д-1.1.2/2018 -
Материјал и средства за одржавање хигијене
ЈН мале вредности 11.05.2018.
до 10,00 часова
26.04.2018.
ЈНМВ Р - 1.3.1/2018 -
Партерно уређење парцеле новог Дома ученика
 ЈН мале вредности  23.04.2018.
до 10,00 часова
12.04.2018.
ЈНМВ Д-1.1.3/2018 -
Намирнице за припремање хране
ЈН мале вредности 04.05.2018.
до 09,00 часова
04.04.2018.  ЈНМВ Д-1.1.1/2018 - Електрична енергија  ЈН мале вредности  30.03.2018.
до 12,00 часова
13.03.2018.  


ЈНМВ У-1.2.1./2018 -Услуге јавног здравства 
ЈН мале вредности 20.03.2018.
до 11,30 часова
03.03.2018.