ЗАКОНСКА АКТА

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА


ЗАКОНИ

 

 

СТРАТЕГИЈА

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Јавне НабавкеМрежа установа 

Смештај и исхрана

 

Кредити и стипендије 

Одмор и опоравак  

Евиденција 

Простор и опрема (нормативи) 

Стандарди исхране 

Категоризација објеката 

Додела дотација студентским удружењима 

Цена услуга

 11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);   
НАПОМЕНА - не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању 

Иинспекцијски и стручно-педагошки надзор