Конкурсна док. упис у Дом 2020/2021.

Конкурс за 2020/2021. годину Featured


На основу решења број 451-02-1263/2020-05 од 25.05.2020. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ У
ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЧАЧКУ


БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА:
205
ПРВИ УПИСНИ РОК: од 08. до 20. јула 2020. године - свим данима осим недеље.
ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА: од 24. до 27. августа 2020. године
ЗA ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ: за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 27. августа 2020. године